Intervisiecoaching in je organisatie

Je organisatie zoekt naar mogelijkheden om de eigen performance duurzaam en continu te verbeteren. Er is onder meer gekozen voor intervisiecoaching om dit te bereiken. Er leeft wel een aantal vragen:

 

Hoe organiseer je de implementatie van intervisiecoaching?

Wat zijn  de (on)mogelijkheden van intervisiecoaching gezien het karakter van onze organisatie?

Welke verwachtingen en voorwaarden zijn er?

Waar begin je?

Hoe krijg je voor elkaar dat de deelnemers op deze manier willen en kunnen leren?

Kunnen ze het geleerde oefenen en of toepassen op de werkplek?

Hoe stimuleer je de autonomie in de intervisiegroepen?

Begeleiden eigen medewerkers de bijeenkomsten?

Hebben zij voldoende kennis en kunde in huis?

 

We willen graag met je in gesprek om intervisiecoaching in jouw organisatie mogelijk te maken.