Intervisiecoaching

Van en aan elkaar leren en ontwikkelen

Intervisiecoaching is een groepsgerichte coachingsvorm waarmee medewerkers hun professionele en persoonlijke effectiviteit vergroten door aan de hand van concrete werksituaties hun gedachten aan te scherpen en ervaringen te delen. Door de juiste vragen te stellen werkt de groep aan de oplossing van professionele vraagstukken, werkproblemen, leervragen en persoonlijke performance. Het is een inspirerende en beproefde coachvorm die algemeen inzetbaar is.

 

De intervisie wordt kortstondig begeleid door een intervisiecoach die het groepsleerproces op gang brengt en ervoor waakt dat de groep zelf verantwoordelijkheid is voor de ontwikkeling van kennis en kunde, betrokkenheid bij de leerprocessen en gerichtheid op toepassing in de eigen werksituatie.

Intervisie geeft je inzichten in hoe je voortaan bepaalde werkvraagstukken anders kan aanpakken waardoor je ( en dus ook de organisatie) betere resultaten behaalt.