Faciliteren intervisiecoaching

Wil je binnen je bedrijf ( een aantal) medewerkers de gelegenheid bieden om van en met elkaar te leren en hun professionaliteit te verstevigen dan hebben wij het volgende aanbod om de start en duurzame voortgang van intervisie te  faciliteren.

Inhoud

Voorafgaand aan de intervisiebijeenkomsten vindt een intakegesprek met de opdrachtgever plaats. In dit gesprek bespreken we de wensen, mogelijkheden, beperkingen , voorwaarden en verwachtingen over de invulling en effecten van de intervisie.

De intervisiebijeenkomsten zelf vinden plaats met een frequentie van één maal per vier weken. De intervisie begint met een startbijeenkomst: kennismaking, toelichting op intervisie, voorwaarden, afspraken, oefenen in het stellen van de juiste vragen,  introductie intervisiemethode en de eerste intervisiebijeenkomst.

Dan volgen vier intervisiebijeenkomsten van elk 2 uur waarin we oefenen met  intervisie en een slotbijeenkomst met evaluatie.

Investering

De kosten voor het opzetten van een zelfstandige intervisiegroep bedragen € 2475,–, exclusief BTW en eventuele reiskosten. Dit is inclusief:

  • Intakegesprek met opdrachtgever
  • Startbijeenkomst van 3 uur
  • Vier intervisiebijeenkomsten van elk 2 uur
  • Slotbijeenkomst  van 2 uur
  • Gebruik materialen