Zelf intervisiecoaching begeleiden

Je organisatie wil intervisiecoaching inzetten en de gehele implementatie en begeleiding  door eigen medewerkers uit laten voeren. Deze medewerkers dienen dan wel geprofessionaliseerd te worden in intervisiecoaching. Daarin kunnen we je van dienst zijn.

Afgestemd op jouw organisatie verzorgen we  een opleiding waarin de medewerkers  zich kunnen bekwamen:

  • in het opzetten van intervisietrajecten (van intake tot beëindiging begeleiding);
  • in de specifieke kennis, vaardigheden  en houding van de intervisiecoach;
  • het kunnen toepassen van verscheidene intervisiemethodes.

Opzet:

4 bijeenkomsten van elk 1 dagdeel ( 4 uur); deze bijeenkomsten  bestaan uit een interactief theoretisch deel en intervisie. Daarna volgen twee bijeenkomsten van elk 2 uur. Dit zijn alleen intervisiebijeenkomsten. Deelnemers begeleiden zelf deze bijeenkomsten. Het traject wordt afgesloten met een gezamenlijke evaluatie.

In het theoretische gedeelte komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod:

   • Analyseren van het leerklimaat van de  organisatie
   • In kaart brengen ontwikkelingsniveau van deelnemers inzake competenties en betrokkenheid.
   • Voorlichting en introductie: Een praktijkgerichte begeleiding kan alleen slagen als deelnemers voldoende ingelezen zijn.  Hoe introduceer je intervisie in jouw organisatie? Welke informatie geef je? Op welke wijze doe je dat?
   • Veel aandacht natuurlijk voor de begeleiding van intervisiegroepen. Wat je mag weten over leerprocessen en groepsdynamiek? Hoe ga je om met eigenaarschap en de actuele situatie tijdens intervisie? Is er een verband met de besproken casus? Wat zijn je interventiemogelijkheden?
   • Intervisiecoaching betreft tijdelijke begeleiding. Hoe werk je vanaf de start aan je eigen overbodigheid? Hoe beëindig je de coachrelatie?

Investering

De totale kosten voor het opleiden van een groep interne intervisiecoaches ( maximaal 8) bedragen 3425 euro,–, exclusief BTW en eventuele reiskosten. Dit is inclusief:

  • Intakegesprek met opdrachtgever
  • Startbijeenkomst
  • 3 vervolgbijeenkomsten
  • 2 intervisiebijeenkomsten
  • Gezamenlijke evaluatie
  • Gebruik materialen